Energibalansberäkning

Att göra en energibalansberäkning i en byggnad betyder att beräkna skillnaden mellan förlorad energi och tillförd energi. Det vill säga den beräknar skillnaden mellan energiförluster, såsom värmeläckage från väggar, tak, fönster, fundament och hushållsvarmvatten samt energi som levereras som solvärme. Eller till exempel strålning, värmeökning, kroppsvärme eller spillvärme från hushållsapparater Fortsätt läsa

Rive Juridiska Byrå erbjuder utbildning inom arbetsrätt

RiVe Juridiska Byrå är ett av Sveriges ledande juristbyråer med expertis inom arbetsrätt. För närvarande finns det flera professionella juristbyråer över hela Sverige, men RiVe skiljer sig från andra företag genom att det fokuserar på klienters möjliga rättigheter, vilket gör dem unika. RiVe har erfarna jurister som specialiserat sig på Fortsätt läsa