Rive Juridiska Byrå erbjuder utbildning inom arbetsrätt

RiVe Juridiska Byrå är ett av Sveriges ledande juristbyråer med expertis inom arbetsrätt. För närvarande finns det flera professionella juristbyråer över hela Sverige, men RiVe skiljer sig från andra företag genom att det fokuserar på klienters möjliga rättigheter, vilket gör dem unika. RiVe har erfarna jurister som specialiserat sig på arbetsrätt och är det bästa valet för tvister mellan anställda och arbetsgivare.

Arbetsrätt

Arbetsrätt är något som påverkar alla företag med anställda och alla som jobbar vid ett av dessa företag. Trots det är det väldigt få som faktiskt vet vad arbetsrätten innebär för något. Det ska vi försöka råda bot på idag. Det här är en artikel för både arbetsgivare och arbetstagare som vill lära sig mer om sina rättigheter och skyldigheter.

Utbildning

RiVe Juridiska Byrå erbjuder ett praktikprogram för nyutbildade jurister, vilket innebär att du kan följa en RiVe jurist under en arbetsdag. Syftet med denna utbildning är att ge utbildade jurister en grundläggande introduktion till yrket jurister inom arbetsrätten. Under programmet kommer praktikanter att kontinuerligt utvärderas och de med utvecklingspotential kan erbjudas företaget för anställning i ett senare skede efter avslutad utbildning.

Vad säger arbetsrätten?

Dem tre viktigaste punkterna i arbetsrätten handlar om allt från anställning till uppsägning och bestämmer arbetsrätten allt som gäller mellan anställda och arbetsgivare. Några av huvuddelarna i arbetsrätten är arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och diskrimineringslagen.

Arbetsmiljölagen föreskriver att du som anställd har rätt att njuta av ditt jobb. Arbetstidslagen begränsar din arbetsbelastning och diskrimineringslagen föreskriver att du inte får diskrimineras. De flesta lagar skyddar anställda, men vissa lagar gäller för arbetsgivare.

Ett exempel är kvittningslagen, som tillåter arbetsgivare att göra anspråk baserade på anställdas löner. Denna operation kan dock endast utföras under speciella omständigheter om den anställde inte har fått sitt samtycke och den anställde alltid har rätt till minimilönen för att uppehålla sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *