Gör dina texter felfria

Att skriva text är inte svårt, enligt många människor, men det är väldigt lätt att göra grammatiska misstag. Om du har text som behöver korrekturläsas är det viktigt att du får kontakt med någon som verkligen är kunnig inom just korrekturläsning. Genom att anställa en korrekturläsare ökar du sannolikheten för att din artikel eller avhandling kommer att godkännas, för exempelvis en akademisk tidskrift.

Gullvi Nilsson Översättningar har granskat och rättat hundratals vetenskapliga avhandlingar och akademiska texter på olika nivåer genom åren genom sina språktjänster. Dessa inkluderar doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser.

Korrekturläsning inkluderar enklare former av textredigering som syftar till att eliminera grammatiska och språkliga fel i text. Språkprov är mycket djupare än så. Detta inkluderar till exempel stavfel, upprepning och användning av exakt terminologi, medan skrivandet ska vara koncis och så idiomatisk som möjligt.

Att översätta text från svenska till engelska är inte lika lätt som att skriva in text i Google Translate, så det kräver också mer arbete. Google Translate kan vara användbart för enklare och mer vardagliga texter, men den använder inte rätt terminologi. För att öka sannolikheten för att en artikel publiceras i en vetenskaplig tidskrift måste översättningen vara felfri och korrekt. Även där kan Gullvi Nilsson Översättningar hjälpa dig med språkgranskning på dina texter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *