RiVe löser Lex Sarah-skandal

RiVe Juridiska Byrå har hjälpt många med deras ärenden, allt från privatpersoner, företag och myndigheter. RiVe har jurister som är specialister inom enskilda yrkesbranscher vilket ger dem en enorm kunskap och expertis. Och en av dessa gångar som RiVe visat bevis på deras kunskap var Lex Sarah-skandalen som skrevs och pratades om i hela Sverige.

Lex Sarah-skandalen i Hedemora

Lex Sarah-skandalen skedde för drygt ett år sedan och handlar om två socialsekreterare som avskedades felaktighet. De två anställda skulle leda ett nytt arbete i Hedemora kommun. Arbetet skulle fokusera på hedersrelaterad våld då kommunen uppmärksammat en ökning i dessa ärenden.

De två socialsekreterarna fick nys om att ett barn utsattes för grovt våld i hemmet. Detta togs då upp till förvaltningschefen som personligen var chef för hedersvåldsavdelningen. Kort efter detta blev de kallade till ett möte hos Socialtjänstens förvaltningschef. Självklart trodde dem att mötet skulle handla om upptäckterna de anmält, men dagen innan ändrades kalenderkallelsen till att handla om brott mot sekretesslagen och dataintrång. Detta resulterade i att båda fick sparken.

Men efter en lång rättsprocess lyckades RiVe vinna. De två inblandade fick tillbaka sina anställningar, allmänna skadestånd och den ena fick även utbetalning på 28 månadslöner. Förvaltningschefen behövde avgå och totalt behövde kommunen erlägga cirka 3 miljoner till de två socialsekreterarna.

RiVes målsättning

RiVes mål är alltid att vinna, även om motståndaren spelar fult. Under flera års tid har RiVe vunnit massvis med fall och det ska bara bli fler. Idag är RiVe en av Sveriges ledande specialistbyråer inom arbetsrätt och förhandling. Detta är ännu ett bevis på deras kunskap och expertis inom området.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *