Utbildning är viktigt vid transport av farligt gods

Vid transport av farligt gods är det för det mesta flera aktörer involverade i transporten. Ifall du ska transportera farligt gods eller ska vara delaktig i transporten, bör du ha genomgått en ADR-utbildning. ADR står för ”Farligt Gods på Väg”. Det är främst föraren som skall gå den här kursen, men även om någon åker tillsammans med föraren eller assisterar till att lasta av och på bör denne person ha genomgått utbildningen. Syften med utbildningen är att göra dig välinsatt om alla de risker som kan dyka upp vid transport och hantering av farligt gods. Kursen primära syfte är att förebygga incidenter, men i utbildningen inkluderas även vilka åtgärder man skall vidta om en olycka är framme. För att ett företag skall få skicka farligt gods behövs det att de som är involverade i transporten har fått en grundläggande kurs i transport av farligt gods och hanteringen kring det.

Enligt ett EU-direktiv från Januari år 2000 behöver alla bolag som handskas med och transporterar farligt gods ha en säkerhetsrådgivare vars primära uppgift är att förebygga alla typer av incidenter när farligt gods hanteras och transporteras. Säkerhetsrådgivare examineras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Kemikonsulten Amasis är experter inom detta området och erbjuder utbildning inom ADR anpassad för kunden och dess företagslokaler, samt alla indragna i transporten. Förutom utbildningar i ADR erbjuder Amasis många utbildningar inom kemikaliehantering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *