Utbildning är viktigt vid transport av farligt gods

Vid transport av farligt gods är det för det mesta flera aktörer involverade i transporten. Ifall du ska transportera farligt gods eller ska vara delaktig i transporten, bör du ha genomgått en ADR-utbildning. ADR står för ”Farligt Gods på Väg”. Det är främst föraren som skall gå den här kursen, Fortsätt läsa