Energibalansberäkning

Att göra en energibalansberäkning i en byggnad betyder att beräkna skillnaden mellan förlorad energi och tillförd energi. Det vill säga den beräknar skillnaden mellan energiförluster, såsom värmeläckage från väggar, tak, fönster, fundament och hushållsvarmvatten samt energi som levereras som solvärme. Eller till exempel strålning, värmeökning, kroppsvärme eller spillvärme från hushållsapparater etc.

Den använda energin, inklusive förluster, är alltid lika med den tillförda energin. Det som är intressant i detta sammanhang är mängden energi som måste läggas till byggnaden för att uppnå önskad funktion och komfort. Vid nybyggnad är det nödvändigt att beräkna energibalansen och få ett bygglov för att kunna bygga byggnaden. När du bygger måste du följa Boverkets Byggregler (BBR). En energiberäkning enligt BBR ställer kraven för byggnadens energiprestanda. Energiberäkningar behövs för att i förväg avgöra om en byggnad är energieffektiv.

Resultatet är den energi du måste köpa. Vid nybyggnationer är det nödvändigt att beräkna energibalansen och få ett bygglov för att kunna bygga byggnaden. Därefter är det viktigt att ha en certifierad energiexpert och verktygen för att utföra energibalansberäkningarna. Du kommer att få en rapport med de resultat du kommer att använda när du ansöker om bygglov. Energisystemet är alltid i balans.

Energiberakningar finns då för att hjälpa dig komma fram till att uppfylla alla kraven som ställs för att nybyggnaden du har eller besiktningen du kommer göra ska gå igenom utan några krångel. Hos de får du hjälp med energibehovsberäkningen från början till slut. Med hjälp av de och certifierade energiexperter håller du nere dina kostnader samt får alla frågor eller funderingar du kan komma att ha besvarade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *