Self-storage och Michael Fogelberg

Idag har branschen för selfstorage blomstrat i Europa, men det har inte alltid varit så. Det är tack vare Michael Fogelberg som vi idag har self-storage i Europa. Michael är en serieentreprenör som har grundat många företag genom åren. Och i den här artikeln kommer du att kunna läsa om hans resa.

Michael Fogelberg växte upp i Sverige men ville studera på annat håll och valde då att flytta till Seattle. Det var där han tog en kandidatexamen i finans och internationell verksamhet. Detta kommer sedan vara grunden till hans många bolag och företag. När Michael var klar med studierna flyttade han till Belgien vilket var startskottet för hans entreprenörsresa.

Det var då han såg att selfstorage inte än var etablerat i Europa och såg då chansen att starta detta. Men det var inget han kunde göra själv och började då förhandla med det amerikanska företaget Shurgard. Tanken var att starta ett joint venture för att föra self-storage till Europa. Detta tog fart och tre anläggningar byggdes i Bryssel som sedan utökades till London, Paris och Stockholm. Michael flyttade senare till Stockholm och ansvarade för byggandet i Skandinavien.

2005 Michael Fogelberg lämnade Shurgard för att investera i mindre företag, men Michael var egentligen inte helt nöjd med detta och ville istället lansera något fullfjädrat, som skulle bli SelStor AB. Om några år kommer de att ha flera anläggningar i Stockholmsområdet.

Men som företagare ville Michael Fogelberg börja om med något nytt, som då blev 24Storage. 24Storage är ett högteknologiskt self-storage företag som sticker ut från alla andra liknande företag.

Michael har även varit engagerad i en rad organisationer, såsom ordföranden för Svenska SSA 2006 till 2021. Och är en av medlemmarna, vice ordförande och ordförande i FEDESSA (Federation of European Self Storage Association) från 2004 till 2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *